ReSound online butik
0,-
Indkøbskurven er tom

Subtotal: 0,-

Handelsbetingelser

Generelt 
De nedenfor angivne vilkår regulerer kundens brug af varer og tjenester leveret af sælger, herefter kaldt sælger. Disse vilkår gælder, så længe intet andet er aftalt skriftlig parterne imellem.

Priser og levering
Priserne er opgivet i DKK og inkluderer moms, hvis intet andet er angivet.
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre materiale, priser og tilbud og kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl, der er opstået pg.a. tekniske fejl. 

Forsendelse
Alle leveringer sker med brevpost. Det er køberens ansvar at sørge for at den adresse, der er oplyst ved bestilling er korrekt. Leveringstiden er normalt indenfor 5 arbejdsdage (hverdage), afhængig af hvilken tid på døgnet bestillingen afgives, og om varende er på lager.

Alle bestillinger sendes som vanlig brevpost.


Hvis varen skulle blive beskadiget under forsendelsen, skal dette meldes til sælger snarest mulig og helst på ankomstdagen ved hjælp af e-mail eller på telefon 45 75 22 22. 

Reklamation
Inden mangel meldes til sælger, bør kunden undersøge, om manglen skyldes forhold på kundens side. Hvis kunden kan godtgøre, at produktet ikke fungerer, som sælger har beskrevet, må kunden melde dette til sælger, således at sælger kan udbedre manglen. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende,  hvis han ikke gør indsigelse gældende, umiddelbart efter han har opdaget manglen.

Mangel ved levering
Sælger skal snarest mulig efter at være blevet gjort bekendt med en mangel ved produktet, iværksætte tiltag for at udbedre mangelen. Hvis kunden på eget initiativ forsøger at udbedre mangelen, uden det er aftalt med sælger, står det for kundens egen regning.

Ekstraordinære forhold
Sælger er ikke ansvarlig for mangelen, hvis sælger kan godtgøre, at mangelen skyldes forhold, der er udenfor sælgers kontrol, og som sælger ikke med rimelighed kunne forventes at undgå eller overvinde følgerne ad. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler med mindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt fra sælgers side.

Ændring i vilkårene
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår, herunder som følge af ændringer i lovgivningen.

Tavshedspligt
Alle kundeoplysninger håndteres med stor diskretion og bliver under ingen omstændigheder videregivet til udenforstående.

Tryk ENTER for at søge